[EPR-90] Inżynier Projektant / Koordynator Zespołu (m / k)

[EPR-90] Inżynier Projektant / Koordynator Zespołu (m / k)

27 May
|
Strabag
|
Uttarakhand

27 May

Strabag

Uttarakhand

Ihre Aufgaben

analiza prac projektowych nad różnorodnymi rodzajami konstrukcji we wszystkich fazach projektowania i realizacji

- obliczenia statyczne i rozwiązania konstrukcyjne w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz budowli mostowychkontakt z klientem na poziomie działu kalkulacji, kierownika budowy, działu Przygotowania Produkcji w celu szczegółowego określenia potrzeb i zadań do wykonania

analiza proponowanych w dokumentacji przetargowej przez Inwestora/Zamawiającego rozwiązań technicznych, celem poprawnego doboru technologii zamiennej z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, jakościowych i logistycznychzarządzanie zespołem Projektantów – specjalistów w zakresie statyki konstrukcji – budownictwo kubaturowe i przemysłowe

pełnienie roli projektanta konstrukcji w ramach projektów budowlanych i wykonawczych

wsparcie w pozyskiwaniu projektów w ramach Koncernu STRABAG

przypisywanie personelu do realizacji zadań w projektach i weryfikacja postępu oraz jakości pracy

- opracowanie i kontrola harmonogramów i budżetów

- opracowywanie ofert i kalkulacja stanu surowego

- nadzór prac projektowych i bieżące zaangażowanie w ustalenia projektowebieżące śledzenie trendów i wymogów technicznych dla zakresu konstrukcji i budownictwa na świecie i wdrażanie ich w prowadzone projekty

znajomość i stosowanie się do zapisów kontraktowych zleceń i umów wiążących Centralne Biuro Techniczne na Projektach

Ihre Qualifikationen

wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalizacja konstrukcyjno – budowlana

min. 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budownictwa kubaturowego i/lub przemysłowego

uprawnienia budowlane projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

znajomość przynajmniej jednego z oprogramowań do obliczeń statyki np. Dlubal, Robot oraz środowiska CAD

mobilność, gotowość do sporadycznych podróży służbowych

znajomość j. niemieckiego lub angielskiego na poziomie dobrym/komunikatywnym (środowisko międzynarodowe)

prawo jazdy kat. B

doświadczenie w koordynacji pracy zespołów projektowych lub bezpośrednim zarządzaniu zespołami będzie dodatkowym atutem

Ihr Kontakt

Katarzyna Więcławska

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków/Polska

Tel. +48 22445-3865

www.strabag.plSTRABAG Sp. z o.o./Zentrale Technik

PRUSZKÓW, ul. Parzniewska 10

Dienstleistungen / Servicebetriebe

Vollzeit

Job-ID: req37723

Über uns

Sukces zależy od pracy zespołoweij!ASTRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizuje z sukcesem inwestycje na całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i branże budownictwa. Zostań częścią naszego zespołu!

Benefits

The original job offer can be found in Kit Job:
https://www.kitjob.in/job/22752985/epr-90-inzynier-projektant-koordynator-zespolu-k-uttarakhand/?utm_source=html

Reply to this offer

Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.

Subscribe to this job alert:
Enter Your E-mail address to receive the latest job offers for: [epr-90] inżynier projektant / koordynator zespołu (m / k)
Publish a new Free Offer
Need to publish an offer? With more than 1 million unique users per month, you will find the ideal candidate for your company instantly, what are you waiting for!
Publish Now

Subscribe to this job alert